Chủ đầu tư Mường Thanh - Thanh Hà bàn giao tòa nhà HH02A - B2.1 Thanh Hà

19/07/2019 10:37:59 AM - Tin tức và sự kiện

Chủ đầu tư Mường Thanh - Thanh Hà bàn giao tòa nhà HH02A - B2.1 Thanh Hà

Chủ đầu tư Mường Thanh - Thanh Hà bàn giao tòa nhà HH02A - B2.1 Thanh Hà

Quy định bàn giao căn hộ:

Bài viết khác

  Hỗ trợ trực tuyến

  Đăng ký mua

  Quảng cáo

0984.988.816